Alsfodboldgolf.dk © 2012

Regler - Als Fodboldgolf

 

1. Generelt

Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud, undervejs passeres eventuelle indlagte forhindringer på korrekt vis.

 

2. Spark

Der spilles, indtil bolden er i hul. Man noterer det antal spark, der i alt er brugt.

Hver spiller har ansvar for at tælle sine egne antal spark, og antallet noteres på scorekortet efter hver runde. Ved brug af 10 spark på en bane noteres banen for 12 spark.

 

3. Udstyr

Der spilles med en fodbold i størrelse 4 eller 5. Der må ikke benyttes fodboldstøvler eller lignende, der kan medvirke til at beskadige græsset.

 

4. Opførsel på banen

Der vises respekt for andre spillere på banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre.

Går man i en gruppe lader man hurtigere bagfrakommende spillere eller grupper passere.

 

5. Rækkefølge

Ved udspark fra første hul sparker yngste spiller først og derefter efter alder.

 

Ved udspark på de senere huller er det den spiller, der gik den foregående bane i færrest spark, der starter.

 

Ved efterfølgende spark er det altid den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, der sparker.

 

Ved forhindringer er det den spiller, hvis bold ligger længst fra forhindringen, der sparker.

 

Se endvidere specialregler på hver hul.

 

6. Udsparkssted

Der sparkes ud fra tee-stedet ved starten af hullet. Bolden placeres mellem de gule markeringer.

 

7. Hvordan må bolden sparkes

Bolden må kun flyttes med foden. Alle former for spark er tilladt med undtagelse af ført bold.

 

8. Genplacering af bold

Hvis en medspillers bold ligger i vejen for et spark, kan man bede medspilleren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter endt spark genplaceres medspillerens bold.

 

9. Bold rammes af anden bold

Rammer en spiller ved sit spark en medspillers bold, bliver spillerens bold liggende på positionen, hvor den ender, mens medspillerens bold genplaceres.

 

10. Specialregler

På enkelte huller gælder der specialregler. Se ved tee-stedet på hvert hul for yderligere beskrivelse.

 

Skydes bolden ud til hjortene, gives to straf point - hent en ny bold og giv besked om den tabte bold.

 

Skydes bolden ind til hestene gives to straf point - hent en ny bold og giv besked om den tabte bold.

 

Bane 13 - skydes der igennem en top trekant trækkes to spark fra det samlede antal spark på bane 13.

 

Bane 14 - skydes igennem øverste hul i første forhindring trækkes to spark fra det samlede antal spark på bane 14. (Kilde DFGU)

Læs mere»

Als Fodboldgolf starter op i april 2012. Banen er beliggende i naturskønne ....

Se video»

Se video fra Dansk Fodboldgolf Union.

Als Fodboldgolf, Nordborgvej 120, 6430 Nordborgkontakt@alsfodboldgolf.dk