Alsfodboldgolf.dk © 2012

Baner - Als Fodboldgolf

 

En spillerunde hos Als Fodboldgolf vil typisk tage 1½ - 2 timer.

Spillerunden hos Als Fodboldgolf består af ialt 18 baner med en samlet totallængde på 675 meter.

 

Hver bane har ligesom i golf et bestemt Par og ialt består de 18 baner af 72 Par.

 

Bane 1, 30 meter, Par 3.

Forhindringer: Pæle og stendige. Imellem pælene, igennem hullet i stendiget og til højre i hul.

 

Bane 2, 47 meter, Par 5.

Læs mere»

Als Fodboldgolf starter op i april 2012. Banen er beliggende i naturskønne ....

Se video»

Se video fra Dansk Fodboldgolf Union.

Forhindringer: Rør og pæle. Igennem røret, igennem pælene og til højre i hul.

 

Bane 3, 60 meter, Par 4.

Forhindringer: 2 bunkers. Over bunkers og i hul.

 

Bane 4, 41 meter, Par 4.

Forhindringer: Sten og bunker. Igennem sten og voldgrav, venstre om stenen og i hul.

 

Bane 5, 40 meter, Par 5.

Forhindringer: Sten.  Igennem alle sten og til højre i hul mellem 2 sten.

 

Bane 6, 28 meter, Par 5.

Forhindringer: Krydspæle.  Igennem de 3 krydspæle og pæle for enden og i hul.

 

Bane 7, 35 meter, Par 4.

Forhindringer: Hegn og bunker.  Igennem hegn over bunker og i hul

 

Bane 8, 36 meter, Par 4.

Forhindringer: Bunker. Over bunker, imellem voldene og i hul.

 

Bane 9, 22 meter, Par 3.

Forhindringer: Opadgående rampe. Henad banen, op af rampen og i hul gennem hegn.

 

Bane 10, 28 meter, Par 3.

Forhindringer: Sten og stendige. Over stenen og stendiget og til venstre i hul.

 

Bane 11, 40 meter, Par 5.

Forhindringer: Sten og bunker.  Venstre om sten 1, højre om sten 2, rundt om sten 2 og bunker og i hul.

 

Bane 12, 44 meter, Par 3.

Forhindringer: Lige op i hul gennem hegn.

 

Bane 13, 39 meter, Par 2.

Forhindringer: Igennem trekanterne.  Hvis man får bolden gennem top-hullet får man 2 gratis spark for hvert top hul.

 

Bane 14, 38 meter, Par 5.

Forhindringer: Plankeværk.  Igennem et af hullerne i første forhindring, hvis bolden passerer gennem øverste hul = 2 ekstra spark.  Til højre i hul gennem næste forhindring.

 

Bane 15, 46 meter, Par 4.

Forhindringer: Bunkers.  Over 3 bunkers og i hul.

 

Bane 16, 46 meter, Par 5.

Forhindringer: Pæle. Højre om 1. pæl, venstre om 2. pæl, højre om 3. pæl, venstre om 4. pæl til højre og i hul.

 

Bane 17, 40 meter, Par 5.

Forhindringer: Hegn.  Imellem forhindringshegn og i hul.

 

Bane 18, 15 meter, Par 3.

Forhindringer: Bro/Rampe.  Lige over broen og i hul.

 

Als Fodboldgolf ønsker god fornøjelse.

Als Fodboldgolf, Nordborgvej 120, 6430 Nordborgkontakt@alsfodboldgolf.dk